A pozsonyi sortűz

3
perc olvasás

A pozsonyi sortűz

2021/02/12 - 11:24
Rovat:

Milyen nap van ma? Az esemény kimaradt a történelemkönyvekből. Pedig főképp szlovákiában minden magyarnak tudnia kellene róla.

Előzmények

1909-ben I. Ferenc József osztrák császár és magyar király Pozsonyba látogatott, és fogadására a Stefánia út-Grassalkovich palota sarkán az utca teljes szélességében egy díszkapu épült.

1918december 31-én a Károlyi-kormány – az antant jegyzékében előírtaknak megfelelően – kivonta a magyar csapatokat a Felvidék déli részéről. Másnap, 1919január 1-jén a Csehszlovák Légió elkezdte a terület (benne Pozsony) megszállását. A város lakossága ekkor 41%-ban német, 40%-ban magyar, 15%-ban szlovák volt; a cseh megszállást ideiglenes állapotnak tekintették.

1919. február 4-én a csehszlovák kormány Szlovákia igazgatásával megbízott Szlovák Teljhatalmú Minisztériuma Zsolnáról Pozsonyba költözött ünnepélyes külsőségek közepette. Pontosan ugyanarra a helyre, ahol egykor a I. Ferenc József fogadására szánt díszkapu épült, egy annál sokkal nagyobb diadalkaput építenek a város lakosainak költségén, a szlovák kormány fogadására.

A város polgárai nem fogadták túlzott lelkesedéssel új uraikat. A túlnyomórészt német és magyar anyanyelvű lakosság házaiba húzódott, míg a munkásság és a közalkalmazottak általános sztrájkba kezdtek, s zárva maradtak az üzletek, éttermek, kávéházak is. A Csehszlovák Légió állt díszsorfalat a kormánynak, majd a Séta térre vonult (ma Hviezdoslavovo námestie) ahol a Szlovákiában toborzott 72. gyalogezred katonái letették az esküt úgy, hogy az egykori Városi színházzal (ma Szlovák Nemzeti Színház) szemben álló Petőfi szobrot körbedeszkázták.

 

Ferenc József 1905 körül
Ferenc József 1905 körül

 

A tüntetés

1919február 12-én, a régi vásárcsarnok előtti Vásár téren (ma námestie SNP) több ezres tüntető tömeg gyűlt össze. A demonstrációnak elsősorban nem nemzetiségi okai voltak: a pozsonyi német és magyar szociáldemokrata párt szervezte szociális követelésekkel.

A fegyvertelen tüntetőkre a legionáriusok több oldalról tüzet nyitottak, majd szuronyrohamot intéztek ellenük a Csehszlovák Légió katonai parancsnokának, Riccardo Barecca ezredesnek tudta nélkül. Az olasz ezredes, amint értesült az eseményekről, a helyszínre sietett hogy visszaparancsolja a kaszárnyába katonáit, de egy Sadloň nevű közkatona puskatussal leütötte. Az ezredes puskatussal történő leütésével utólag a fegyvertelen tüntetőket vádolta a hivatalos jelentés, amely szerint a katonák azért voltak kénytelen használni a fegyverüket, mert a tömeg hógolyóval dobálta meg őket.

Bratislava

 

Ölvedi László három évvel az események után így róla:

1919.Február 12-ike

Ma három éve dörrent a puska

A pozsonyi öreg piacon.

S a vér,piros vér,

Forró magyar vér

Csendesen csorgott a fehér havon.

....

Csupa vércsókos magyar Golgota,

Hol a törvényt latorkény szabja.

S igazakra vár a hóhérkötél.

Ma három éve hös volt a gyerek.

Acélos izmú lett a lány,

Ziháló keblén -- mind ahány --

Háromszinü pántlikát rejteget.

Lebben a zászló,harsant az ének:

Magyarok vagyunk,magyarok!

Habár torkunkon fojtó száz marok:

Magyarok vagyunk,magyarok!

........

Ha szemünk olykor mélán elmereng:

Kövek között az ösök lelke leng.

S amig a Dunán habra hab tolul,

Magyar él itten büszkén,boldogul.

Ma három éve forrott az utca,

Dühhel dobbant ezernyi láb,

Ijedve horkant bakó,porkoláb.

Sikoltott a kürt,szúrt a szurony

S a párolgó vér a havas uton

-- Mártirok,szentek vére mától --

Tiprott tetemre hiva vádol:

Szörnyü menet mond,esküszik,tagad,

Sirból idézi a megholtakat.

Amig másé hantjaik pora,

Nyugalmas álmuk ne legyen soha!

Mig az arat itt,aki nem vetett,

Ne jöjjön ide tavasz,kikelet...

 

 

Források:

hu.wikipedia.org

facebook.com/ Brogyányi Mihály - Mihály és utasai

https://www.facebook.com/groups/254966231351550/